MOST mezi generacemi (Mládež Ostravským Seniorům Týmově)

ADRA, o.p.s.

O projektu

Chceme posilovat mezigenerační vztahy mezi mladými lidmi a seniory v soc. zařízeních v Ostravě a vytvořit tak MOST mezi generacemi. Senioři žijící v zařízeních se často cítí osamoceni a vytrženi ze svého přirozeného prostředí,odloučeni od rodiny,přátel. Mají nedostatek soc.kontaktů, personál není schopen tyto kontakty vynahradit. Potřeby kontaktu, lidství, náklonnosti a přátelství mohou v zařízení naplňovat mladí dobrovolníci. Nabízí seniorům rozptýlení a pocit, že v jejich novém domově a ve stáří nemusí být jen smutno. V důsledku působení dobrovolníků se zlepšuje celková kvalita životů seniorů.

Sídlo organizace:

ADRA, o.p.s.
Markova 600/6, Praha, 158 00

Na tento projekt jste přispěli:

5 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 500 Kč