Zajištění provozu Mobilního hospice sv. Kryštofa v Ostravě a okolí

Charita Ostrava

O projektu

Vybavením zdravotnickým materiálem, zdravotnickými a kompenzačními pomůckami chceme zajistit provoz Charitního střediska sv. Kryštofa-mobilního hospice a ošetřovatelské služby, kdy služby jsou poskytovány lidem v terminálním stádiu života. Služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Náklady na intenzivní péči jsou částečně hrazeny ze zdravotního pojištění, dalších veřejných zdrojů a za podpory donátorů. Posláním Mobilního hospice sv. Kryštofa je zajistit důstojné prožívání života nevyléčitelně nemocným lidem, s cílem aby nemocný člověk mohl zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí a nezůstal osamocen. Službu poskytujeme ve spolupráci s odbornými lékaři, kteří v koordinaci s praktickými lékaři vedou symptomatickou léčbu. Řešíme také psychologické, sociální a duchovní potřeby, snažíme se tak zajistit co nejlepší kvalitu života umírajících lidí a podporu jejich rodin. Zároveň podporujeme rodinu nemocného, či pečující osoby tím, že se poskytovanou službou snažíme snížit únavový syndrom pečujících. Přínosem projektu je možnost klientů využívat služby mobilního hospice dle svého aktuálního zdravotního stavu, čímž zamezujeme jejich nadbytečné hospitalizaci v nemocničních zařízeních a bráníme tak v jejich postupné sociální izolaci a vytržení z existujících sociálních vazeb.

Sídlo organizace:

Charita Ostrava
Kořenského 1323/17, Ostrava Vítkovice, 703 00

Na tento projekt jste přispěli:

6 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

41 200 Kč