Aktivitou proti nudě

Charita Frýdek-Místek

O projektu

V rámci projektu chceme řešit situaci dětí, které pochází ze sociálně slabého prostředí. Rodiče těchto dětí nemají prostředky, aby dětem zaplatili různé kroužky, které by mohly děti rozvíjet. Tyto děti tráví svůj volný čas pasivně na ulici. V současné době schází dětem sportovní aktivita - návštěva tělocvičny, na kterou v současné době nejsou finanční prostředky. Těmto dětem budou uhrazeny různé pohybové, hudební nebo sportovní kroužky, které jsou pro ně z finančních důvodů nedostupné. Dále budou děti docházet do tělocvičny, kdy cílem je jednak smysluplné trávení volné času, tak i práce na sociálních dovednostech dětí (učení pravidlům, hledání nových kamarádů, spolupráce mezi sebou, atd.). Zde by pro ně pracovníci Klubu Nezbeda a Terénní služby Rebel zajišťovali pohybové aktivity (míčové hry, cvičení s hudbou, na nářadí, atd..).

Sídlo organizace:

Charita Frýdek-Místek
F. Čejky 450, Frýdek Místek, 738 01

Na tento projekt jste přispěli:

6 350 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

46 350 Kč