Co nejkvalitněji, co nejdůstojněji. Aktivizace v hospici.

Diakonie ČCE - hospic CITADELA

O projektu

Již 13 let se v hospici CITADELA snažíme našim klientům usnadnit a co nejvíce zpříjemnit poslední chvíle života. Zároveň poskytujeme odlehčovací služby klientům plně závislým na péči, aby si jejich domácí pečující mohli odpočinout. Chceme, aby dobu, kterou u nás tráví, prožívali co nejkvalitněji, co nejdůstojněji. Chceme naše klienty motivovat, zaměstnat smysluplnými činnostmi. Cílem projektu je vytvořit pro klienty příjemné inspirativní zázemí, které bude sloužit pro různorodé aktivity. Chtěli bychom vybavit prostor vhodným nábytkem pro uložení pomůcek a v duchu reminiscenční terapie, která klade důraz na navozování vzpomínek, různými předměty, osobními věcmi, fotografiemi apod. prostor zútulnit. Přáli bychom si, aby se tento prostor stal příjemným místem, ve kterém budou klienti a jejich blízcí mimo jiné rádi trávit společný čas. Prostor zimní zahrady vybízí k umístění voliéry s ptáky. Rádi bychom, aby v hospici zněl ptačí zpěv, aby navozoval kontakt s přírodou. K zajištění aktivizačních činností bychom rádi také vybavili náš hospic vhodnými aktivizačními pomůckami rozvíjejícími motoriku, procvičujícími paměť, vnímání, orientaci v čase a trénujícími koncentraci, koordinaci, kognitivní schopnosti.

Sídlo organizace:

Diakonie ČCE - hospic CITADELA
Žerotínova 1421, , Valašské Meziří

Na tento projekt jste přispěli:

159 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

209 100 Kč