V Doteku v pohodlí

Dotek, o.p.s.

O projektu

Jsme obecně prospěšnou společností,která poskytuje sociální služby - odlehčovací péči a pečovatelské služby, klientům, převážně seniorského věku. Dále provozujeme Půjčovnu kompenzačních pomůcek a Dobročinný obchůdek Dotek. Neustále se snažíme zdokonalovat, rozšiřovat a obnovovat naše vybavení. Cílem našeho projektu s názvem v Doteku v pohodlí - je nákup polohovací elektrické postele, kterou využívají naši klienti v odlehčovací službě, případně si ji mohou zapůjčit v naší půjčovně kompenzačních pomůcek. Dále bychom chtěli zakoupit antidekubitní matrace a podložky.

Sídlo organizace:

Dotek, o.p.s.
Pardubská 1194, , Vizovice, 763 1

Na tento projekt jste přispěli:

5 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 000 Kč