Senioři dětem

Samari, z.s.

O projektu

Klademe za cíl zvýšit kvalitu života a zdraví seniorů a současně podpořit žáky ZŠ i SŠ v jejich vzdělávacích potřebách. Spolek Samari se dlouhodobě zabývá rozvojem vzdělávání a osvětou. Roste forma doučování dětí převážně ze sociálně slabých rodin a azylového domu. Dobrovolníci již nestačí k vykrytí potřeb. Proto Samari oslovilo seniorky - učitelky ke spolupráci. Tato myšlenka zapojení seniorů podporuje aktivní stárnutí seniorů a vypomáhá z výukou potřebným dětem. Rodiče ze sociálně slabých rodin nemohou finančně doučování zajistit, mnozí nemají potřebné osobnostní předpoklady pro doučování svých dětí. Máme za to, že spolupráce zlínských seniorů a žáků naplňuje beze zbytku ideu potřebné mezigenerační spolupráce a pomůže k odstraňování společenských bariér.

Sídlo organizace:

Samari, z.s.
Burešov 4886, Zlín, 760 01

Na tento projekt jste přispěli:

14 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

49 200 Kč