Komplexní rehabilitace pacientů s těžkým duševním onemocněním

Duševní zdraví, o.p.s.

O projektu

Cílem je minimalizovat frekvenci a potřebu umísťování nemocných do pobytových léčebných zařízení, zlepšení kvality péče a kvality života pacienta, poskytnutí sociální rehabilitace a prevence zhoršování následků onemocnění. Výstupem projektu a konečným cílem je vytvoření komplexního programu péče pro skupinu závažně duševně nemocných v regionu se záměrem vybudování Centra duševního zdraví jako provázaného a koordinovaného systému služeb.

Sídlo organizace:

Duševní zdraví, o.p.s.
nám.Přerovského povstání 1, Přerov, 750 02

Na tento projekt jste přispěli:

8 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

43 100 Kč