Nevidíme, ale naše práce je vidět!

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

O projektu

Zrakem vnímáme cca 90% vjemů. Ztráta či omezení vede nejen k problémům spojeným s léčením, ale odráží se také na psychice člověka a ovlivňuje přístup k životu a k práci. Častým důsledkem ztráty zraku, nebo jeho absence od narození je nezaměstnanost, složité hledání zaměstnání, nebo nutnost změnit povolání. To s sebou nese následky v podobě obtížných životních situací způsobených nedostatkem financí, omezení sociálního kontaktu. To mění TyfloCentrum Olomouc, které tuto problematiku řeší. S úspěchem a výsledky se to daří díky sociální firmě Ergones a také díky novému projektu s názvem „ Nácvik trasy – profesní příprava a praxe zrakově postižených v Olomouckém kraji“. Až 24 osob se zrakovým postižením získá příležitost pracovního uplatnění či zkušenosti, které jsou na trhu práce nepostradatelné. Uchazeči se tak například seznámí s pracovními návyky, kolektivem, naučí se ovládat PC, získají znalost prostředí na internetu atp. Věříme, že zaměstnávání a vzdělávání u osob s postižením má vždy několikanásobnou přidanou hodnotu a finance takto investované, jsou investicí do kvality života těchto osob. Pokud totiž člověk se zrakovým postižením dostane šanci, využije ji a jde si za svým cílem.

Sídlo organizace:

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
I.P.Pavlova 184/69, Olomouc, 779 00

Na tento projekt jste přispěli:

7 275 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

32 275 Kč