Podpora při střetu se závažným onemocněním

PRO Gaudia, z.ú.

O projektu

V rámci projektu Gaudia proti rakovině pomáháme onkologicky a jinak vážně nemocným lidem v jejich těžké životní situaci. Pacientům, ale i jejich rodinám a blízkým, poskytujeme psychoterapeutickou podporu, řešíme s nimi otázky jejich zdravotního stavu a psychického prožívání nemoci. Často asistujeme u sdělování diagnózy pacientům a příbuzným, zprostředkováváme kontakt mezi nemocným a zdravotním personálem nebo nemocným a jeho příbuzným. V Jihomoravském kraji psychoterapeuti v současné době pracují v Nemocnici Milosrdných bratří v Brně, v nemocnici ve Znojmě a v naší brněnské ambulanci. Cílem činnosti je pomoci klientům vyrovnat se se změnami, které jim přinesla nemoc a její léčba, umožnit jim znovu najít psychickou rovnováhu, dodat motivaci k životu a k případné integraci do společnosti po zaléčení. Tímto způsobem doplňujeme standardní zdravotnický systém o často opomíjenou, ale neméně významnou péči o psychiku těchto lidí.

Sídlo organizace:

PRO Gaudia, z.ú.
Jeseniova 1164/47, Praha 3, 130 00

Na tento projekt jste přispěli:

12 333 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

62 333 Kč