Gloreha robotický systém pro rehabilitaci ruky a prstů

Hašle, z.ú.

O projektu

Naším dlouhodobým cílem je zřídit rehabilitační středisko, kde by pomáhala i Gloreha - robotická ruka, která dokáže vytvořit v mozku nové dráhy, které převezmou funkci za poškozenou část mozku. Gloreha, zařízení pro rehabilitaci ruky a prstů, je moderní zařízení pro rehabilitaci rukou pacientů s neurologickými nebo post-traumatickými poškozeními mozku či horních končetin . Zařízení umožňuje efektivní, intenzivní, včasnou a stimulující neuro-motorickou terapii. Napomáhá obnovit flexi-extenzi metacarpofalangeálních a interfalangeálních kloubů všech prstů ruky. Plynule pohybuje jednotlivými prsty nebo několika prsty ve vybraných skupinách. Systém nabízí přednastavená cvičení pro snadnou a rychlou terapii.

Sídlo organizace:

Hašle, z.ú.
Kosmonautů 17, Brno - Starý Lískovec, 625 00

Na tento projekt jste přispěli:

7 750 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

47 750 Kč