Pomozte s námi raněným živočichům a opuštěným mláďatům z volné přírody

Stanice Pavlov, o.p.s.

O projektu

Posláním naší stanice je péče o poraněné živočichy a opuštěná mláďata s cílem navrátit je uzdravené zpět do volné přírody. Tito živočichové se mnohdy ocitají v nouzi právě díky bezohlednému chování člověka. I proto přímo u nás ve stanici bylo otevřeno ekocentrum, jehož cílem je ekologické vzdělávání nejen dětí, ale i dospělých. V současné době máme kvůli ptačí chřipce problém se získáním cenově dostupného krmiva. Proto získané finanční prostředky budou použity právě na nákup potravy pro naše zvířecí pacienty. V loňském roce bylo do stanice přivezeno 543 živočichů. Námi zajišťovaná činnost je bezplatná služba pro obyvatele, kteří sami nemají možnost zajistit péči o handicapované živočichy. Péče o tyto živočichy je velmi náročná, kromě krmiva jsou finanční nároky spojené ještě s dopravou, ošetřením, léky a následnou péčí o trvale handicapované.

Sídlo organizace:

Stanice Pavlov, o.p.s.
Pavlov 54, Pavlov, 584 01, ,

Na tento projekt jste přispěli:

5 497 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 497 Kč