Dobrovolnický program Návštěvy a dobrovolnický program Kamarád

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.

O projektu

V programu Návštěvy se dobrovolníci věnují sociálně izolovaným seniorům nebo znevýhodněným lidem, kteří jsou ze zdravotních nebo jiných důvodů dočasně nebo trvale odloučeni od svých rodin a žijí osamoceně. Dobrovolníci je pravidelně navštěvují, věnují jim svůj čas a pozornost a aktivizují je. Navazování vztahů mezi starými a mladými lidmi vede k výměně zkušeností, k podpoře, mezigeneračnímu porozumění a ke vzájemnému obohacení. Program Kamarád je určen dětem se zvýšenou potřebou preventivního působení, které mají problémy se zvládáním učiva, zařazením do kolektivu nebo mají nedostačující rodinné zázemí. Službu mohou využívat například náhradní rodiny nebo rodiny ohrožené špatnou sociální situací. Dobrovolníci se pravidelně setkávají s dětmi, kterým pomáhají se zvládnutím učiva a zároveň je svým zájmem a podporou motivují a působí na ně jako vzory. Poskytují jim také citové zázemí a pocit sounáležitosti, což dětem často chybí. Děti se tak snadněji zařazují do kolektivu a získávají často chybějící sebevědomí. Do obou programů se ročně zapojí téměř 100 dobrovolníků.

Sídlo organizace:

Centrum pro rodinu Vysočina, z.s.
Chlumova 3, Jihlava, 586 01

Na tento projekt jste přispěli:

76 407 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

126 407 Kč