Obnova varhan v obci Janov

Římskokatolická farnost - probošství Litomyšl

O projektu

Snahou celého projektu je obnova více jak stoletých varhan a záchrana cenného dědictví umu lidí žijících před námi pro nás a budoucí generace. Opravou cenného nástroje chceme společně s obcí Janov pro všechny návštěvníky kostela využít varhany pro liturgické potřeby, koncerty a další důležité příležitosti v životě obce a jejich občanů.

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost - probošství Litomyšl
Šantovo nám. 183, Litomyšl, 570 01, ,

Na tento projekt jste přispěli:

43 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

93 000 Kč