Pevná půda pod nohama pro ohrožené děti

Bonanza Vendolí, z.ú.

O projektu

Současné děti jsou zahrnuty technologiemi a obrovským náporem informací. Je pro ně problematické tento nápor zvládat a zároveň si vytvářet své vlastní postavení ve společnosti. Ztrácí své dětství, a to většinou v prostředí nefunkčního rodinného prostředí. My se těmto dětem věnujeme a snažíme se jim pomoci nalézt znovu sebe sama, kamarády, sebevědomí, své dětství. Pracujeme jako sociální služba buď s dětmi a mládeží, nebo přímo s celou rodinou. Využíváme pro to metody hiporehabilitace, zážitkové pedagogiky a osobnostně sociální výchovy, díky čemuž vedeme děti k zodpovědnosti, spolupráci, respektu a úctě k sobě i druhým. Naši činnost realizujeme v prostředí statku s koňmi, kde kromě každodenních činností pořádáme i pobytové akce. Děti se po celou dobu nachází v přirozeném venkovském prostředí a skrze prožitek si osvojují nebo posilují své sociální dovednosti. Statek, ve kterém naši činnost provozujeme, vyžaduje rekonstrukci. Potřebujeme kompletně opravit podlahy v části, která je určena pro pobytové akce. Podlahy jsou v havarijním stavu a nejsou tepelně izolovány. Na mnoha místech jsou již několikrát opravované díry, které by mohly znamenat nebezpečí pro naše děti.

Sídlo organizace:

Bonanza Vendolí, z.ú.
Vendolí 308, , 569 14

Na tento projekt jste přispěli:

18 700 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

53 700 Kč