Rodinné a mateřské centrum Mikeš

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

O projektu

Poskytujeme rodinám v Proseči a okolí příjemné a přátelské prostředí a pestrý program k aktivnímu trávení času pro rodiče s dětmi předškolního věku. Rodinné centrum Mikeš nabízí pravidelný dopolední kombinovaný program pro malé děti, který je sestavený ze zpívánek, říkadel a tvořivých dílen. Nabízíme i pravidelné odpolední programy, které jsou určeny nejen malým dětem, ale i dětem, které již navštěvují MŠ. Dále nabízíme nárazové odpolední programy pro veřejnost - besedy, kurzy, tvořivé dílny a Podpůrnou skupinu kojících a těhotných maminek. Svou činností rodinné centrum přispívá ke zdravému tělesnému i duševnímu rozvoji dětí předškolního věku, podporuje sociální začlenění a posiluje soudržnost komunity - vznikají zde nová přátelství nejen dětí, ale i rodičů, které děti do centra doprovázejí.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Nové Hrady u Skutče
Chotovice 31, Chotovice, 570 01

Na tento projekt jste přispěli:

16 250 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

41 250 Kč