Zajištění provozu Poradny Bílého kruhu bezpečí - pobočka Pardubice

Bílý kruh bezpečí, z.s.

O projektu

Služba Poradny Bílého kruhu bezpečí v Pardubicích spočívá v komplexní odborné pomoci obětem trestných činů, pozůstalým po obětech a svědkům trestné činnosti, která je poskytována formou odborného sociálního poradenství. Pomoc je většinově poskytována formou poradenství ze strany dobrovolníků (vysokoškolsky vzdělaných odborníků v oboru právo, psychologie nebo sociální služba). Pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů je k dispozici klíčový sociální pracovník. Tento s potřebnými klienty sestavuje individuální plán pomoci, kde se soustřeďuje především na okamžité individuální potřeby klienta, podporuje rozvoj jeho samostatného rozhodování. Pro zvlášť traumatizované oběti je k dispozici terapeut poradny. Tento se věnuje klientům zvlášť traumatizovaným poté, co se stali obětí trestné činnosti, nebo jsou pozůstalými po oběti trestné činnosti. Takto potřebnému klientovi je v prostorách poradny bezplatně poskytnuta krátkodobá psychoterapie.

Sídlo organizace:

Bílý kruh bezpečí, z.s.
U Trojice 1042/2, Praha 5, 150 00

Na tento projekt jste přispěli:

20 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

60 500 Kč