Okna pro školu

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.

O projektu

Jsme školou pro děti a žáky s těžkým a střednětěžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Hlavní budova školy je ve velmi špatném technickém stavu a bylo by potřeba postupně vyměnit všechna okna. Okna školy jsou velmi netěsná, rozeschlá, se špatným sklem. Ve většině oken už nejsou funkční ventilačky, okna pod nimi nemůžeme kvůli bezpečnosti žáků otevírat. Tento stav chceme změnit výměnou oken.

Sídlo organizace:

MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s.
Rašínova 313, Nové město nad Metují, 549 01

Na tento projekt jste přispěli:

27 185 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

67 185 Kč