Mámo, táto, pojďme si spolu vyprávět

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ

O projektu

Rodiče neslyšících dětí často nemají žádnou, nebo mají jen velmi malou kompetenci v českém znakovém jazyce. Tato je přitom důležitá pro přímou komunikaci mezi dítětem a rodiči nejen v samotném každodenním procesu, ale i mimo něj. Komunikace je důležitá pro celostní rozvoj dítěte a získávání všech potřebných informací od raného jeho věku. Naším cílem je odstranění této komunikační bariéry. Prostředkem k dosažení cíle budou sloužit kurzy českého znakového jazyka, které nabídneme všem rodičům neslyšících dětí – našim klientům. Do kurzů se mohou přihlásit jak slyšící, tak neslyšící rodiče neslyšících dětí. Kurzy jsou vedeny vyškolenými odborníky - lektory, kteří mají s výukou rodičů bohaté zkušenosti a předávají rodičům znakový jazyk tak, jak jej opravdu neslyšící používají.

Sídlo organizace:

VOŠ, SŠ, ZŠ a MŠ
Štefánikova 549, Hradec Králové, 500 11

Na tento projekt jste přispěli:

5 561 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 561 Kč