Doma až do konce

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.

O projektu

Cílem projektu je podpořit domácí hospic, který pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v poslední fázi života a jejich rodinám v období nemoci, smrti a zármutku. Klademe si za cíl tvořit zázemí rodině, která pečuje o těžce nemocného umírajícího člověka. Pracovníci domácí hospicové péče vyjíždějí pravidelně do rodin poskytovat odborné služby. Služba domácího hospice je dostupná 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Sídlo organizace:

Hospicová péče sv.Kleofáše Třeboň, o.p.s.
Svatopluka Čecha 20, Třeboň, 379 01

Na tento projekt jste přispěli:

38 400 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

78 400 Kč