Pobyt s terapiemi

Klubíčko Beroun, z.ú.

O projektu

Organizace Klubíčko poskytuje kvalitní sociální služby a volnočasové aktivity pro rodiny, které pečují o děti a dospělé s těžkým zdravotním postižením a seniory. Chceme klientům nabídnout terapeutický pobyt s atraktivním programem zaměřeným na arteterapii, muzikoterapii a canisterapii. Dále bude na programu keramický a výtvarný kurz, rehabilitační skupinová cvičení, různá relaxační cvičení nebo návštěvy relaxační zahrady.

Sídlo organizace:

Klubíčko Beroun, z.ú.
Damilská 172, Tetín, 266 01, ,

Na tento projekt jste přispěli:

11 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

46 100 Kč