Půjčovna kompenzačních pomůcek

Nadační fond Umění doprovázet

O projektu

Nadační fond Umění doprovázet patří již deset let mezi významné podporovatele hospiců a paliativní péče v ČR. V letošním roce chceme naši pomoc rozšířit o půjčovnu kompenzačních pomůcek, které umožňují klientovi zůstat ve svém domácím prostředí a zároveň mu zaručí profesionální péči. Jedná se například o polohovací lůžka, antidekubitní matrace, lineární dávkovače léků, kyslíkové koncentrátory, odsávačky, toaletní vozíky, chodítka a další pomůcky. Půjčovna umožní většímu počtu nemocných klientů zůstat v přirozeném domácím prostředí a zároveň jim zajistí profesionální péči.

Sídlo organizace:

Nadační fond Umění doprovázet
Rabasova 730, Nové Strašecí, 271 01, ,

Na tento projekt jste přispěli:

18 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

58 200 Kč