PROJEKT Q-Pads - "I nácvik chůze může být zábava…"

Centrum Hájek z.ú.

O projektu

Centrum Hájek je unikátní projekt, který propojuje poskytování sociálních a zdravotnických služeb. Poskytujeme registrované sociální a rehabilitační služby handicapovaným dětem ve věku 1 - 15 let s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením. Naši klienti mají většinou nejtěžší stupeň postižení a péče o ně je velmi náročná. Snažíme se, aby děti byly šťastné, pečujeme o ně, aby jim bylo lépe, cvičíme s dětmi, rehabilitujeme a učíme je vetší samostatnosti, aby si také mohly hrát a lépe se dorozumívat. Rádi bychom pořídili speciální pomůcku terapeutické nášlapy Q-Pads. Tyto terapeutické nášlapy jsou výkonnou rehabilitační pomůckou určenou pro nácvik a rozvoj motorických dovedností dětí s handicapem. Díky zabudovaným senzorům tlaku dokážou jednotlivé „stopy“ po došlapu vyhodnotit kvalitu pohybu a pomocí LED diod zabudovaných v čelní části tyto údaje ihned zobrazit. Fyzioterapeutovi tato zpětná vazba umožní lépe vyhodnotit získanou informaci a může tak nastavit další terapii s ohledem na co nejlepší přirozený pohyb dítěte. U dětí je možné správně vedenou terapií, pílí a trpělivostí dosáhnout výrazného zlepšení jejich pohybových schopností. Samostatná chůze je snem všech rodičů a my se jim pokoušíme tento sen splnit.

Sídlo organizace:

Centrum Hájek z.ú.
Křimická 756, Vejprince, 330 27

Na tento projekt jste přispěli:

59 250 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

109 250 Kč