Pomůcky pro nevyléčitelně nemocné

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.

O projektu

Mobilní Hospic Sv. Jiří nabízí zdravotní, psychickou, sociální a duchovní péči a podporu umírajícím a jejich rodinám, aby ti, kteří si to přejí, mohli závěr svého života prožít se svými nejbližšími v domácím prostředí. Tímto si Vás dovolujeme požádat o podporu, která umožní pořízení zdravotních pomůcek, neboť poskytování služeb mobilních hospiců stále ještě není hrazeno z veřejného pojištění. Finanční prostředky si dovolujeme žádat pro provozovnu Tachov, která začala v lednu 2016 poskytovat služby mobilní hospicové péče a je další provozovnou Hospice Sv. Jiří.

Sídlo organizace:

Hospic Sv. Jiří, o.p.s.
náměstí Republiky 70, , 347 01

Na tento projekt jste přispěli:

58 750 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

98 750 Kč