Setkání Parkinsoniků v Českém ráji, 3. ročník, tentokrát na Malé Skále

Parkinson Help, z.s., Klub Český ráj

O projektu

Cílem těchto setkání je zlepšit zdravotní stav osob trpících Parkinsonovou nemocí, nabídnout jim účast na programu, který je přesně zacílen na jejich obtíže i možnosti a pomáhat jim při alespoň vzdálenému návratu k běžnému životu, neboť život parkinsoniků lze jak po stránce zdravotní, tak i sociální jen stěží porovnávat s jejich předchozím životem. Program obsahuje například výlet na koloběžkách, lekce logopedie, cvičení 8. brokátů, účast zkušené fyzioterapeutky, besedy, večer s kytarou u táboráku.

Sídlo organizace:

Parkinson Help, z.s., Klub Český ráj
Sedmihorky 35, Turnov, 511 01

Na tento projekt jste přispěli:

16 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

66 000 Kč