S naší podporou

Amelie, z.s., Šaldova 337/15

O projektu

Náplní projektu je další poskytování psychosociální podpory dospělým onkologicky nemocným a jejich blízkým v libereckém regionu. Centrum Amelie v Liberci funguje od roku 2015 a poskytuje služby, které nesouvisí přímo s léčbou onkologické nemoci, ale které řeší problémy v sociální a psychické rovině u onkologicky nemocných jako je například snížení příjmu rodiny, vztahové problémy, psychické problémy apod. Kromě sociálního a psychologického poradenství realizujeme pro klienty zdravotní cvičení, různé formy vzdělávání, workshopy, poznávací akce a další jednorázové i opakující se projekty na podporu cílové skupiny. Působíme se svými službami i přímo na ambulanci Komplexního onkologického centra v Liberci. Důležitou součástí služeb je rovněž poradenská Linka Amelie, která má celorepublikovou působnost. Veškeré služby jsou klientům poskytovány bezplatně. Svojí činností se organizace rovněž snaží o detabuizaci témat spojených s rakovinou ve společnosti - ulehčení sociální integrace onkologicky nemocných do společnosti, a to prostřednictvím projektů jako jsou "Tematické měsíce" či "Tulipánový měsíc". V loňském roce využilo služeb Amelie v jejím Centru 25 klientů, 302 osob na ambulanci onkologie a 33 klientů se zúčastnilo skupinových aktivit organizace.

Sídlo organizace:

Amelie, z.s., Šaldova 337/15
pobočka Husova 357/10, Liberec 1, ,

Na tento projekt jste přispěli:

15 800 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

55 800 Kč