Pomáháme a pečujeme tam, kde jiní NE

Diecézní charita Litoměřice

O projektu

Posláním charitní pečovatelské služby je poskytovat pomoc seniorům, kteří s přibývajícím věkem či v důsledku onemocnění ztrácí schopnost soběstačnosti a zůstali ve svých domovech bez pomoci rodiny či blízkých. Jde o terénní formu služby, to znamená, že je poskytována v domácnostech lidí, kteří potřebují pomoc s osobní hygienou, s úklidem, s nákupy, s podáváním jídla apod. Služba byla až do léta roku 2015 poskytována pouze na území města Liberce. V roce 2015 se začali objevovat zájemci o tento druh služby z odlehlých lokalit Libereckého kraje. V těchto odlehlých obcích Frýdlantského výběžku jiný poskytovatel pečovatelskou službu nezajišťuje, rozhodli jsme se proto rozšířit působnost služby i do těchto lokalit. Jedná se o příhraniční oblast, odkud mnoho mladých lidí odchází za prací do velkých měst, populace zde stárne a staří lidé tu zůstávají bez pomoci. Za loňský rok odtud evidujeme 16 klientů, kterým bylo poskytnuto 511 hodin péče. Podporu, o který žádáme, využijeme na nákup automobilu, který bude používán na zajištění služeb ve zmíněné oblasti. Jedná se o rozsáhlé území s velkými přejezdy mezi klienty.

Sídlo organizace:

Diecézní charita Litoměřice
Kosmonautů 2022, Litoměřice, 412 01

Na tento projekt jste přispěli:

6 400 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

31 400 Kč