Linka bezpečí ve vaší třídě

Linka bezpečí, z.s.

O projektu

V rámci projektu se děti seznamují s možnými způsoby řešení problémů a náročných situací, a to jak vlastních, tak svých vrstevníků. Učí se využívat při tom osobní zdroje, osoby ze svého blízkého okolí a další odborné služby, včetně Linky bezpečí. Zároveň se snažíme posílit jejich důvěru ke službě LB a dalším odborným službám, na které se mohou v náročných situacích obrátit. Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a víceletých gymnázií. Práce s dětmi probíhá přímo ve škole. Dětem nabízíme ještě před setkáním témata, která vychází z nejčastěji řešených na krizové lince, aby z nich samy zvolily, co je nejvíce zajímá. Náplň a používané techniky práce s dětmi se liší podle věkových skupin, a to tak, aby je zaujal a udržel jejich pozornost – hrají hry, plní úkoly apod. První část je věnována vybranému tématu, druhá se zaměřuje na představení LB a sítě dalších odborných služeb, které mohou děti k řešení svých potíží využít. Blok je veden vždy dvojicí zkušených lektorů.

Sídlo organizace:

Linka bezpečí, z.s.
Ústavní 95, Praha 8, 181 00

Na tento projekt jste přispěli:

67 850 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

107 850 Kč