První pomoc - šance na život

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary

O projektu

Umět poskytnout předlékařskou první pomoc by mělo patřit k základnímu vzdělání každého člověka. Její pravidla nejsou složitá, jde jen o to se s nimi vhodnou formou seznámit a jednoduchým nácvikem získat určitou zručnost. I kdyby se jen jednomu jedinému člověku, který se ocitne v úzkých, dostalo účinné pomoci, nebyla naše práce marná.

Sídlo organizace:

Oblastní spolek Českého červeného kříže Karlovy Vary
Kollárova 551/17, Karlovy Vary, 360 09

Na tento projekt jste přispěli:

6 544 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

41 544 Kč