Vybudování terapeutické zahrady pro osoby s Alzheimerovou chorobou

Farní charita Karlovy Vary

O projektu

Terapeutická zahrada pro osoby s Alzheimerovou chorobou Týdenní stacionář je certifikovaným pracovištěm, kde pečujeme o lidi s demencí, převážně s Alzheimerovou chorobou. Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. V zahradě budou speciální vyvýšené záhony, přístupné i vozíčkářům, které osázíme bylinami a jinými plodinami. Klienti se tak budou moci zapojit do úprav záhonů a sklízet pěstované plodiny. Záhony bylinek využijeme při aromaterapii, ostatní záhony při pracovní terapii. Dále zde budou plochy určené pro pohybovou aktivizaci a trénování rovnováhy – stezka pro bosou chůzi a chodníčky z různých materiálů. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lavičky, které budou také umístěné u jezírka s vodními prvky. V zahradě je též zakomponován altánek, jako místo pro setkávání a posezení klientů – pomáhá rozvoji sociálních kontaktů mezi klienty.

Sídlo organizace:

Farní charita Karlovy Vary
Svobodova 743/12, Karlovy Vary,

Na tento projekt jste přispěli:

65 043 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

115 043 Kč