Víme , známe, umíme

KSK centrum o.p.s.Karlovy Vary

O projektu

Projekt reaguje na současnou situaci, kdy děti na ZŠ neumí základy první pomoci a nejsou vedeny k zájmu o svoje okolí a současně mají zkreslené představy o riziku užívání měkkých a tvrdých drog. Projekt propojuje obě oblasti tak, že žáci ZŠ budou navštěvovat místní pobočku Českého červeného kříže, kde jim populárně naučnou formou seminářů poskytneme informace z oblasti první pomoci a drogové problematiky. Obě části budou zajištěny fundovanými odborníky, kteří jsou jednak lektory a dále i praktici v uvedených oborech.

Sídlo organizace:

KSK centrum o.p.s.Karlovy Vary
Jáchymovská 59/98, Karlovy Vary, 360 04

Na tento projekt jste přispěli:

10 878 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

50 878 Kč