Výtvarný ateliér RoSa pro seniory

Centrum Rosa, z.s.

O projektu

Aby se fantazie rozvíjela a kreativita vzkvétala, tak pořádáme výtvarné dílny pro seniory v klubovně Rezidence RoSa. Chceme požádat o příspěvek na nákup výtvarných pomůcek a materiálu. Abychom mohli s klienty kreslit, malovat, ale i lepit a vytvářet různé koláže. Rádi bychom posléze využili naší výstavní galerie RoSa v prostorách chodby a zhotovená díla prezentovali. A využili je též jako ilustrace do našeho časopisu Rosení. Snažíme se touto formou arteterapie udržet a rozvíjet vitalitu, kreativitu, fantazii a představivost i ve vyšším věku. Rádi bychom se podíleli na vzájemné radosti z procesu tvorby a nakonec z konkrétního výsledku. Chceme naše klienty aktivizovat, motivovat k seberealizaci, upevňovat a zlepšovat jejich manuální i duševní schopnosti. Rádi bychom touto formou zachytili jejich tvořivé výtvarné stopy a zachovali je pro další klienty a příbuzné.

Sídlo organizace:

Centrum Rosa, z.s.
Střelničná 1680/8, Praha 8, 182 00

Na tento projekt jste přispěli:

5 050 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 050 Kč