Děti pečují o památný strom

Spolek přátel ZŠ Bruntál

O projektu

Na školní zahradě máme vzácný strom – památnou, sto padesát let starou lípu – pozůstatek dávné aleje podél historického mlýnského náhonu přivádějícího vodu do bruntálského zámku. Náhon je již 100 let nefunkční a jen několik zbylých starých stromů nám ukazuje, kudy vedl. Při stavbě naší školy v sedmdesátých letech byl jeden ze stromů aleje ušetřen kácení, obepnula jej dvě křídla školních budov a stal se dominantou našeho školního nádvoří. Jeho historii zná však dnes již jen málokdo, proto bychom rádi jeho význam a jeho osud znovu oživili a připomněli. Krásu tehdejší aleje zachytil na jednom ze svých obrazů roku 1916 vídeňský malíř Carl Moll. Tento obraz s názvem „Alej u zámku v Bruntále“ byl dokonce v roce 2015 na aukci vydražen za neuvěřitelných 4,8 miliónu Kč. Kdybychom tak alespoň 2 % z této částky mohli použít na záchranu a zkulturnění okolí tohoto kousku naší historie… Rádi bychom naši lípu označili pamětní cedulí, zvelebili její okolí, které není důstojné a neodpovídá jejímu významu, a prostor pod ní začali využívat pro potřeby školy, setkávání s rodiči, kulturní akce, focení školních tříd apod. Naším cílem je v kruhu pod stromem a v části nádvoří vybudovat posezení s lavičkami. To představuje umístění 6 ks laviček. Věříme, že místo dostane důstojný ráz a stane se připomínkou významné středověké technické památky – mlýnského náhonu z 16. století – a pozůstatků zaniklé aleje, která jej lemovala.

Sídlo organizace:

Spolek přátel ZŠ Bruntál
Jesenická 1284/10, Bruntál, 792 01

Na tento projekt jste přispěli:

6 650 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

31 650 Kč