Tvořivé dílničky pro seniory

Oblastní charita Uherský Brod

O projektu

Rádi bychom získali podporu pro tvořivé dílničky, do kterých se zapojují naši klienti z Centra seniorů. Tito senioři zhotovují za pomoci našich pracovníků a dobrovolníků okrasné výrobky z přírodního materiálu, kterými si pak vyzdobují své pokoje, společenské místnosti v Domech s pečovatelskou službou či Charitních domech. V případě, že se nám daří sehnat potřebné prostředky, pak organizujeme tematické dílničky, například při příležitosti adventního období a Vánoc, Velikonoc a podobně.

Sídlo organizace:

Oblastní charita Uherský Brod
Mariánské nám.13, Uherský Brod, 688 01

Na tento projekt jste přispěli:

5 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 100 Kč