Pomůžete strážnému anděli?

Oblastní spolek ČČK Prostějov

O projektu

Jste sami? Jste nemocní? Jste staří? Od toho je zde Strážný anděl – domácí péče Českého červeného kříže Prostějov. Jezdíme k seniorům domů a pomáháme jim s úklidy, nákupy nebo osobní hygienou. Nejenom, že jim pomáháme, ale hlavně je potěšíme milým slovem a nasloucháme jim. Potřebují se svěřit. A oni nás zase obohacují svými životními zkušenostmi. Chcete nám v tom pomáhat?

Sídlo organizace:

Oblastní spolek ČČK Prostějov
Milíčova 3, Prostějov, 796 01

Na tento projekt jste přispěli:

36 200 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

86 200 Kč