Tréninková kuchyňka pro sociální rehabilitaci Rozkvět

Charita Šternberk

O projektu

Projekt bude zaměřený na podporu služby sociální rehabilitace Rozkvět (služba pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 16-64 let v mikroregionu Šternberk). Nová tréninková kuchyň pomůže těmto lidem bezpečně a důstojně se učit nové dovednosti, které využijí v každodenním životě při péči o sebe a o domácnost. Získané dovednosti tak přispějí k tomu, že tito lidé budou mít vyšší šanci zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí namísto ústavního. Stávající kuchyňka je zastaralá a většina šuplíků a skříněk jde spatně otevírat. Spotřebiče už nevyhovují, neboť většinu z nich jsme před lety dostali darem od lidí. Cílem projektu je získat finanční prostředky na rekonstrukci a modernizaci tréninkové kuchyně pro osoby s mentálním postižením. Tento cíl navazuje na naše dlouhodobé strategické cíle, kterým je zřízení tréninkového pracoviště ve formě kavárny pro veřejnost.

Sídlo organizace:

Charita Šternberk
Opavská 13, Prostějov, 785 01

Na tento projekt jste přispěli:

30 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

70 500 Kč