Hravý dvorek

Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s.

O projektu

Cílem projektu je uvést léta nevyužívaný dvorek do podoby vhodné pro pravidelné schůzky dětí a mládeže, kteří jsou členy naší organizace. Prostor dvorku se má stát místem pro hry našich členů, od nejmladších benjamínků v předškolním věku až po mládež do 18 let. Zejména pro ty nejmladší není příliš vhodná aktuální situace, kdy musí přecházet silnici do blízkého malého parčíku, kolem kterého je také velký provoz aut. Část dvorku zkusíme využít i pro pěstování drobné zeleniny, abychom ji pak využili při vaření na letních táborech naší organizace. Dalším využitím dvorku bude přístřešek pro odpočinek a plánování naší činnosti. Součástí přístřešku bude i možnost krytého parkování kol, aby mohli naši členové dojíždět na schůzky svými koly. V současné době je takové parkování kol v klubovně hodně problematické a přitom je zdravý pohyb dětí jednou z našich priorit.

Sídlo organizace:

Junák - český skaut, středisko Járy Kaštila Prostějov, z.s.
Sokolská 30, Prostějov, 796 01

Na tento projekt jste přispěli:

15 250 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

50 250 Kč