Plná bříška

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov

O projektu

Projekt Oblastní charity Tišnov si dává za cíl naplnit bříška dětem, které nemají to štěstí a vyrůstají v sociálně slabých rodinách. Tyto rodiny nemají mnohdy peníze na to, aby mohly hradit dětem obědy ve školních jídelnách. Plnohodnotná a pestrá strava je tak suplována levnými potravinami, které dětem neposkytují důležité živiny a neprospívají jejich zdravému vývoji. Proto by naše charita ráda přispěla těmto rodinám na úhradu školních obědů jejich dětí. Podobný projekt byl tišnovskou charitou realizován v první polovině roku 2016, kdy byl za tímto účelem získán dar z konta Sv. Anežky. O podporu projevilo zájem velké množství rodin a nás velmi těšilo, že jim můžeme pomoci. Bohužel jsou ale finance z tohoto daru již vyčerpány, a proto projekt nemohl nadále pokračovat. Nyní je naším cílem získání peněžních prostředků z nového zdroje, abychom mohli dále kouzlit úsměvy na tváři dětí i jejich rodičů. Oblastní charita Tišnov plánuje na tomto projektu spolupracovat se základními školami v Tišnově a okolí, s orgánem sociálně-právní ochrany dětí a také s pracovníky sociálního odboru města Tišnova. Tímto bude zajištěna podpora právě těm, kteří ji nejvíce potřebují. Webové stránky http://tisnov.charita.cz

Sídlo organizace:

Diecézní charita Brno - Oblastní charita Tišnov
Ráboňova 116, Tišnov, 666 01

Na tento projekt jste přispěli:

8 816 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

43 816 Kč