Otevřené nádvoří i srdce

Diakonie ČCE - středisko Betlém

O projektu

V rámci Sociálně terapeutického centra chceme dotvořit venkovní prostor, jednak jako místo, kde budou probíhat některé terapeutické činnosti, a také jako otevřený prostor pro setkávání uživatelů služeb a veřejnosti. Naším cílem je vytvořit příjemné místo, kam budou lidé rádi chodit. Prostorné nádvoří centra doplní bylinková zahrádka, která bude sloužit k aromaterapii, jako prostor pro pracovní činnost nebo jako zdroj bylinek pro mýdlařskou dílnu.

Sídlo organizace:

Diakonie ČCE - středisko Betlém
Císařova 394/27, ,

Na tento projekt jste přispěli:

31 750 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

81 750 Kč