Ateliér bez bariér

Charita Svitavy

O projektu

Charita Svitavy provozuje centrum denních služeb pro seniory a dospělé lidi se zdravotním postižením a chronickým onemocněním. Nabízíme jim prostor pro rozvíjení či udržení jejich schopností a dovedností při různých aktivitách (terapie, dílny ap.). Jsme však nuceni řešit vyšší kapacitu stěhováním některých činností (dramaterapie, výtvarné dílny ap.) na jinou adresu. Cílem projektu je zpřístupnit budovu i seniorům a osobám s handicapem a pomoci jim s překonáním bariér. V první fázi je nutné zpřístupnit přízemí, kde bude většina aktivit probíhat. Vzhledem k tvaru a umístění schodiště lze vyřešit tento problém pomocí šikmé schodišťové sedačky. Instalace sedačky pomůže i paní Ester, která služeb Světlanky - centra denních služeb využívá od října roku 2015. Paní Ester je po prodělaných mozkových mrtvicích ochrnutá na celou pravou polovinu těla. Aby nezůstala sama doma, dochází do Světlanky, kde je mezi lidmi a účastní se všech aktivit. I přes svůj špatný zdravotní stav je stále usměvavá, ochotná, tvůrčí, pracovitá. Chtěla by navštěvovat také naši nově plánovanou šicí dílnu a výtvarný ateliér, který se bude otevírat v nových prostorách. Ester, jako i našim dalším klientům, by velmi pomohlo, kdyby byla u nové budovy zřízena plošina, která by jim pomohla s překonáním krkolomných schodů a otevřela jim tak možnost smysluplně trávit jejich čas.

Sídlo organizace:

Charita Svitavy
Hřbitovní 2257/1, Svitavy, 568 02

Na tento projekt jste přispěli:

25 360 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

65 360 Kč