Mléčná skla

SKP-CENTRUM, o.p.s.

O projektu

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Free klub nabízí profesionální pomoc a podporu dětem a mladým lidem, kteří zažívají obtížnou životní situaci nebo jsou jí ohroženi. Základem pro naši práci je budování důvěrného vztahu a poskytnutí bezpečného prostředí. Vytváříme pestrou nabídku preventivních a volnočasových aktivit, při nichž se zaměřujeme na mapování a rozvíjení silných stránek klienta. Velmi by se nám hodilo vybavit okna ve Free klubu mléčnými fóliemi, které zabrání pohledu dovnitř tak, aby tato sociální služba mohla poskytovat svou činnost diskrétně. Cílové skupině poskytujeme individuální pomoc, podporu a bezpečný prostor se zaměřením na prevenci sociálních rizik. Mezi uživatele patří děti a mladí lidé ve věku 6-26 let, kteří zažívají obtížnou životní situaci, se kterou si nevědí rady, a jsou touto situací z nějakého důvodu ohroženi.

Sídlo organizace:

SKP-CENTRUM, o.p.s.
Jungmannova 2550, Pardubice, 530 02

Na tento projekt jste přispěli:

5 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 000 Kč