Sdílení a vzdělávání jako podpora dětem v pěstounské péči

Amalthea, z.s.

O projektu

Příbuzní, kteří se stali pěstouny, stojí před nelehkým úkolem – být svěřeným dětem dobrými rodiči a zároveň i babičkou, dědou, tetou, sestrou apod. Mezi jejich povinnosti patří mimo jiné vzdělávat se. Projekt si klade za cíl umožnit těmto rodinám naplnit vzdělávání prostřednictvím třídenního vzdělávacího pobytu. Téma vzdělávání se bude týkat výchovy přijatých dětí a specifik péče příbuzných. Důležitým aspektem je vzájemné setkání lidí s podobným příběhem – někomu z rodiny se nepodařilo z různých důvodů postarat o dítě a tito lidé se rozhodli jejich roli na čas nebo i dlouhodobě zastoupit. Sdílením příběhů je otevřena cesta pro vzájemné pochopení, ale i dobrou radu, jak dítěti pomoci. Děti mohou poznat, že v tom nejsou samy a že i jiné děti vyrůstají podobně jako ony. Na pobytu jsou části programu oddělené pro děti a pro dospělé, některé aktivity jsou společné a slouží k posílení vzájemných vztahů v rodině. Pobytu se účastní celé rodiny – tedy děti v péči i vlastní děti, pokud v rodině vyrůstají. V programu pro děti se zaměřujeme na posílení dětí v tom, jak rozumí své situaci. Pomocí zážitků a sociálně-terapeutických aktivit pomáháme dětem při uvědomění si vlastních silných stránek a schopností, podporujeme je při sdílení jejich příběhů a rozvoji vzájemné podpory. Výhodou je, že program vedou pracovníci Amalthey, kteří všechny děti dobře znají a vědí, o čem je které dítě schopné komunikovat a co je pro něj bezpečné. Ukazuje se také, že několikadenní pobyt s rodinami přináší oběma stranám (pracovníkům i rodinám) možnost vzájemného poznání a prohloubení důvěry. Pracovníci získají vhled do rodinných vztahů, potřeb dětí i ostatních členů rodiny a mohou efektivněji volit odpovídající pomoc a podporu.

Sídlo organizace:

Amalthea, z.s.
Městský park 274, Chrudim, 538 01

Na tento projekt jste přispěli:

7 116 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

42 116 Kč