Naberte sil - odlehčovací služba pro lidi s mentálním postižením

Diakonie Rolnička

O projektu

Diakonie Rolnička pomáhá dětem i dospělým s mentálním kombinovaným postižením již od roku 1994. Věříme, že každý člověk bez ohledu na míru svého postižení má právo žít v sepětí se svou rodinou a blízkými. Zároveň ale víme, že péče o těžce postiženého člena rodiny je fyzicky i psychicky vyčerpávající a že pro zachování funkční rodiny je třeba někdy nabídnout pomoc právě pečujícím osobám. Proto jsme se na základě přání rodin našich klientů rozhodli pro zřízení odlehčovací služby – časově omezené pobytové služby pro dospělé s postižením. Jak odlehčovací služba pomůže rodinám lidí s těžkým postižením? Dočasným převzetím člověka s postižením do péče jim „odlehčovačka“ poskytne čas pro nezbytný odpočinek nebo vyřízení osobních záležitostí. Zároveň budou mít jistotu, že je o jejich blízké dobře postaráno v důvěrně známém prostředí. Služba bude otevřena od listopadu 2016 po dobu 1 týdne v měsíci s kapacitou 4 lůžek. Tato služba v táborském regionu zatím úplně chybí. My máme vhodné prostory, které jsme zařídili díky výtěžku veřejné sbírky Rolničkové dny 2016. Máme i zájemce o službu a pracovníky, kteří se o ně budou starat. Nyní potřebujeme zajistit její provozní náklady. Aby služba zůstala pro naše klienty finančně dostupná, potřebujeme na její provoz získat provozní dotaci. Pro získání dotace musíme Jihočeský kraj přesvědčit, že o naši službu je zájem, a nejméně po dobu jednoho roku ji provozovat bez běžné provozní dotace. Proto pro rok 2017 musíme zajistit část potřebných financí za pomoci dárců, nadací a benefičních akcí. Pomozte nám zajistit první rok provozu této potřebné a v táborském regionu zatím nedostupné služby!

Sídlo organizace:

Diakonie Rolnička
Mrázkova 700, Soběslav, 392 01

Na tento projekt jste přispěli:

31 600 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

66 600 Kč