Sečením k léčení!

Portus Praha, z.ú.

O projektu

Portus Praha, z.ú. poskytuje v obci Slapy moderní sociální služby (dvě budovy chráněného bydlení a sociálně-terapeutická dílna) pro 19 klientů s mentálním postižením. Naším cílem není „se o klienty postarat“, ale poskytnout jim podporu a podmínky k tomu, aby se o sebe v maximální možné míře postarali sami. Jedním z aktivizačních programů Sociálně-terapeutické dílny jsou zahradní práce (pěstování bylin a zeleniny, údržbové práce). Rozlehlá zahrada chráněného bydlení (3500 m2) je místem pro práci, terapii i odpočinek klientů. V letní sezoně v zahradním altánu například probíhá pravidelně arteterapie a zkoušky kapely složené z klientů. Zahrada se též několikrát ročně otevírá veřejnosti, což umožňuje představit chráněné bydlení jako vhodnou formu moderní sociální služby. Největší veřejnou akcí je každoročně letní benefiční festival CIHLAFEST, který má každoročně kolem 500 diváků a uvádí program pro celé rodiny (dílny a hry pro děti, workshopy, divadlo, hudba). Během šesti ročníků se stal již významnou kulturní akcí v regionu. Zahradu je ale třeba také patřičně udržovat, do čehož spadá i pravidelné sečení trávy. V současné době ovšem disponujeme jen malou dosluhující sekačkou s nedostatečným výkonem, která není vhodná na údržbu tak velké zatravněné plochy. Dle objemu získaných finančních prostředků bychom z projektu rádi pořídili malý zahradní traktůrek, který bude sloužit k sečení i dalším údržbovým pracím na zahradě, v případě dosažení menší částky bude pořízena výkonná velká motorová sekačka. Tato investice by našim klientům umožnila lépe využívat celý prostor a potenciál zahrady pro pracovní nácviky, terapii i volný čas. Krásná zahrada je pro mnohé lidi lékem a proto i sečení může být k léčení!

Sídlo organizace:

Portus Praha, z.ú.
Uruguayská 5, Praha 2, 120 00

Na tento projekt jste přispěli:

5 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 500 Kč