Vybavení modelářské dílny SVČ Labyrint Kladno

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno

O projektu

Kladenské Středisko volného času Labyrint nabízí každoročně dětem, mládeži, rodičům i seniorům mnoho zájmových kroužků zaměřených na různé činnosti. Z nich mají nejdelší tradici – trvající již desítky let – kroužky leteckých a plastikových modelářů. Naše modelářské kroužky jsou stále oblíbené a vyhledávané. Děti se v nich naučí sestavit plastikové modely vojenských aut či tanků ze stavebnic, nebo si postaví vlastní letadlo z balzy potažené modelářským papírem. S výsledky svého tvoření se účastní různých modelářských soutěží. Domníváme se, že v době, kdy je velmi obtížné odlákat děti a mládež od počítačů, mobilů a tabletů, je vhodné se zaměřit na rozvoj výše zmíněných aktivit. Proto bychom rádi provedli částečnou rekonstrukci a modernizaci modelářské dílny, kde se děti několikrát do týdne scházejí. Stávající zařízení je již zastaralé a neodpovídá dnešním potřebám. Modernizace by zahrnovala výmalbu, nové elektrické rozvody a pořízení nového vybavení. Chceme požádat o příspěvek právě na nákup nových skříní s policemi pro vystavení modelů.

Sídlo organizace:

Labyrint - středisko volného času, vzdělávání a služeb Kladno
Arbesova 1187, Kladno, 272 01

Na tento projekt jste přispěli:

9 630 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

44 630 Kč