Poslední šance pro kostel sv. Jana Křtitele v Srbech

Omnium, z.s.

O projektu

Kostel sv. Jana Křtitele v Srbech u Horšovského Týna je pozoruhodná stavba postavená v letech 1744-1765 v údolní nivě řeky Radbuzy. Vlivem dlouhodobého zanedbání údržby a nepříznivých geologických podmínek a pro kostel nevhodnou regulací vodního toku se technický stav kostela přiblížil ke stavu hluboce havarijnímu. Zvenku nepůsobí přímo žalostným dojmem, ale po vstupu dovnitř je na první pohled vidět jeho velmi špatný stav. Klenby jsou porušené několikacentimetrovými trhlinami, zdivo v dolních částech zdí uvnitř i venku je do velké hloubky rozpadlé na prach a bláto vlivem vysoké vlhkosti a mrazu, na mnoha místech jsou vypadlé oblasti zdiva z okenních záklenků. Cihlová podlaha je zcela zničená a zvlněná. Zdivo kostela je vlivem statických poruch, mrazových cyklů a vlhkosti značně narušené a zničené, na mnoha místech hrozí destrukcí a řetězovým zřícením. S ohledem na problémy se základy kostela, které nejsou uchyceny v pevném podloží, a staticky narušené konstrukci kostela je v první řadě nezbytně nutné dozdění odpadlých částí zdiva, kaveren. Dozdění zlepší statické poměry ve zdech a zabrání dalšímu rozpadu cihel. Dozdění následně umožní i podchycení nosných konstrukcí výdřevami, sešití trhlin v konstrukci, opravu dřevěných střešních prvků a postupnou opravou dalších částí kostela. Kostel byl v roce 2015 darován farností v Horšovském Týnu spolku Omnium.

Sídlo organizace:

Omnium, z.s.
Smetanova 135, Broumov, 550 01

Na tento projekt jste přispěli:

20 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

40 000 Kč

Celková částka:

60 000 Kč