Mobilní zvedák Viking M

Centrum Hájek, z.ú.

O projektu

Naše zařízení CENTRUM HÁJEK provozuje dlouhodobě registrované sociální služby (denní stacionář, sociální rehabilitaci, odlehčovací služby a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) a rehabilitační služby handicapovaným dětem ve věku od 1 do 15 let s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. Děti mají většinou nejtěžší stupeň postižení a péče o ně je skutečně velmi náročná (v současné době k nám dojíždí až 20 dětí denně). Snažíme se, aby děti byly šťastné, pečujeme o ně, aby se celkově cítily lépe, rehabilitujeme s nimi, učíme je větší samostatnosti, aby si také mohly samostatně hrát, lépe se dorozumívat a vzdělávat se. Rádi bychom pořídili zvedák s příslušenstvím Viking M, neboť našimi klienty jsou převážně děti s handicapem, které se samy nemohou pohybovat. Mobilní zvedák nám tak umožní bezpečně přemístit klienta ze židličky na lehátko či na další místo, kde s klientem pracujeme - klient pak následně rehabilituje či odpočívá. Tato pomůcka usnadní práci našim zaměstnancům, kteří o klienty pečují, a jejím prostřednictvím tak zajistíme bezpečný přesun klientů. Naše zařízení je v regionu Plzeňska ojedinělé. Přijíždějí k nám děti z Plzně, z okolních obcí v rámci celého kraje a celé ČR.

Sídlo organizace:

Centrum Hájek, z.ú.
Křimická 756, Vejprnice, 330 27

Na tento projekt jste přispěli:

18 300 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

53 300 Kč