Hrad Rotštějn - dostupný pro neslyšící

Tichý svět, o.p.s.

O projektu

Cílem projektu je podpořit přístupnost památek, konkrétně hradu Rotštejn v Libereckém kraji, pro neslyšící užívající znakový jazyk. Ten je pro tuto cílovou skupinu jazykem rodným a je pro ně velmi obtížné porozumět složitějšímu psanému textu, protože se od znakového jazyka gramaticky velmi liší. Neslyšící mají kulturu a výlety velmi rádi, nicméně kvůli jazykové bariéře, kterou způsobuje právě horší porozumění psanému textu, jim uniká spousta důležitých informací a některé památky jim proto zůstávají nedostupné. V rámci tohoto projektu chceme zpřístupnit neslyšícím formou videí ve znakovém jazyce informace o této památce, které jsou uvedeny na informačních tabulích v rámci hradní expozice. Video ve znakovém jazyce budou neslyšící moci shlédnout po načtení QR kódu, který každou tabuli doplní. Od dubna do června 2017 bude probíhat natáčení videí, kterého se ujme náš tým Tichých zpráv. Ten má s natáčením videí bohaté zkušenosti a má také potřebné vybavení. Poté během měsíce května a června proběhne propagace projektu. V červnu 2017 proběhne zveřejnění QR kódů na informačních tabulích s představením naznakovaných textů pro neslyšící. Akce bude přístupná veřejnosti. Videa s informačním textem budou k dispozici také na webových stránkách hradu Rotštejn.

Sídlo organizace:

Tichý svět, o.p.s.
Staňkovská 378, Liberec, 190 00

Na tento projekt jste přispěli:

10 500 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

45 500 Kč