Nejsem sám, s tvou pomocí to dám

Dobrovolnické centrum, z.s.

O projektu

Díky projektu NEJSEM SÁM, S TVOU POMOCÍ TO DÁM chceme pomáhat potřebným dětem prostřednictvím mentoringových programů Pět P a Programu KOMPAS®. V Dobrovolnickém centru pomáháme 30 dětem ve věku 7-15 let, které se ocitly v obtížné situaci, procházejí nelehkým životním obdobím, jsou ze sociálně slabých i neúplných rodin a jejichž vývoj je či může být ohrožen. Program Pět P představuje individuální přístup k dětem, jehož základem je utváření dvojic složených z jednoho malého a jednoho velkého kamaráda. Dětem nabízí Péči, Prevenci, Pomoc, Přátelství a Podporu. V Dobrovolnickém centru je realizován 16. rokem. Program KOMPAS® se zakládá na skupinovém setkávání dvou dobrovolníků a šesti dětí. Zaměřený je na KOMunikaci, PArtnerství a Spolupráci. Program KOMPAS® je duševním vlastnictvím Dobrovolnického centra. Děti prostřednictvím programů a dobrovolníků posilují rozvíjení vztahů k sobě samým, dospělým i vrstevníkům, zlepšují své komunikační schopnosti, učí se respektu a toleranci, zažijí přijetí, úspěch, přátelství a získají pocit, že někam patří. Především díky mentorům-dobrovolníkům příznivě působíme na vývoj a kvalitu života rizikových a neorganizovaných dětí.

Sídlo organizace:

Dobrovolnické centrum, z.s.
Prokopa Diviše 1605/5, Ústí nad Labem, 400 01

Na tento projekt jste přispěli:

5 100 Kč

Grant od ČSOB činí:

25 000 Kč

Celková částka:

30 100 Kč