Záchrana varhan kostela sv. Petra a Pavla v obci Jeníkov - II. Etapa

Římskokatolická farnost Jeníkov

O projektu

Varhany kostela jsou jeho duší, které v současné době nedýchá, chceme je restaurovat a po mnoha letech ticha je rozeznít. Varhany jsou ve velmi špatném stavu. V současnosti není možné je využívat ke hraní. Byly poškozeny v době, kdy kostel s celým areálem byl bez jakékoliv správy a obyvatelé přistěhovalí z vnitrozemí k tomuto místu, a ani Jeníkovu, neměli vůbec žádný vztah.

Sídlo organizace:

Římskokatolická farnost Jeníkov
Jeníkov č.p.417, Teplice,

Na tento projekt jste přispěli:

47 250 Kč

Grant od ČSOB činí:

50 000 Kč

Celková částka:

97 250 Kč