Kariérní poradenství pro děti a mládež - Živá knihovna

KRDMK, z.s.

O projektu

Živá knihovna je speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Tyto živé knihy jsou "čteny" pomocí rozhovorů a tím je odkrýván jejich osud. Osobnosti, které se v živé knihovně nacházejí, mají různé příběhy. Většinou se jedná o zástupce nejrůznějších menšin, se kterými se pojí také množství předsudků. Metoda je však velmi efektivně aplikovatelná na prezentaci jednotlivých povolání, kde se mládež rozhodující se o svém dalším vzdělávání může dozvědět konkrétní pracovní náplň, resp. získat náhled na pracovní povinnosti v rámci jednotlivých povolání. Často se totiž ukazuje, že mladí lidé mají jen minimální představu a tom, jaká je pracovní náplň při výkonu jednotlivých profesí.

Sídlo organizace:

KRDMK, z.s.
Křížovnická 99, Cheb, 350 02

Na tento projekt jste přispěli:

25 000 Kč

Grant od ČSOB činí:

35 000 Kč

Celková částka:

60 000 Kč